Föreståndare för biobanken vid forskningsinfrastrukturen SIMPLER at Uppsala Universitet

Föreståndare för biobanken vid forskningsinfrastrukturen SIMPLER

Publicerad: 2021-09-16
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) har ca 130 anställda och runt 200 registrerade doktorander av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor. IKV tillhör det Medicinska och Farmaceutiska vetenskapsområdet och bedriver undervisning på grund och avancerad nivå samt forskning och forskarutbildning. Undervisningen sker bl. a. inom läkar-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och näraliggande ämnen som anestesiologi och radiologi. Vid IKV finns även Epihubben - ett nätverk för epidemiologisk forskning inom Vetenskapsområdet medicin och farmaci. På Epihubben samlas forskare från olika institutioner som ägnar sig åt epidemiologisk forskning. Ambitionen är att över forskargruppsgränserna utbyta erfarenheter och inspirera till nya forskningsprojekt. Här sker ett samarbete med biostatistiker och forskare med expertkunskap inom epidemiologi, nutrition, genetik, hjärt-kärlsjukdom, skador, benskörhet och bentäthet.
Epihubben söker nu en föreståndare för biobanken vid forskningsinfrastrukturen SIMPLER. Föreståndaren kommer att arbeta i Epihubbens lokaler, i MTC-huset på Dag Hammarskjölds väg. Detta är en tillsvidareanställning (provanställning kan komma att tillämpas) med start januari 2022.
Projektbeskrivning:
SIMPLER står för Swedish Infrastructure for Medical Population-Based Life-Course and Environmental Research. Infrastrukturens uppdrag är att förse nationella och internationella forskare med data för studier om hur kost- och livsstilsfaktorer och genetik påverkar vår hälsa, särskilt under den senare delen av livet. Kunskapen kan till exempel användas för att utveckla rekommendationer om kost och livsstil, utveckla nya markörer för enklare och mer exakt diagnos av kroniska sjukdomar, förstadier till sjukdomar och för att utveckla nya individualiserade behandlingar.
Sedan slutet av 2018 förvaltas infrastrukturen av ett konsortium bestående av Uppsala universitet, Karolinska institutet, Chalmers tekniska universitet och Örebro universitet i samarbete med landstingen i Uppsala, Västmanland och Örebro län. Det som började som ett projekt om kost och hälsa bland kvinnor har under åren utvecklats till att inkludera en manlig kohort, upprepade utvärderingar av kost- och livsstilsfaktorer, upprepad matchning mot nationella, regionala och lokala register utöver provtagning av kliniska variabler och biologiska prover. Baserat på data från kohorterna har mer än 500 vetenskapliga artiklar tagits fram. Infrastrukturen är finansierad av Vetenskapsrådet och klassificerades 2014 som en nationell forskningsinfrastruktur. Sedan 2018 drivs infrastrukturen som ett konsortium och ytterligare finansiering av Vetenskapsrådet har möjliggjort förfining av kohorterna i större skala och användning av molekylära metoder för att studera gener, proteiner och metaboliternas betydelse för sammandragning av en sjukdom, sjukdomsutveckling och behandling. Biobanken till SIMPLER består av blodprov, urin, avföring, fettvävnad och DNA från saliv och blodprov. Totalt finns det över 500 000 prover i biobanken och nya tillkommer kontinuerligt.
Arbetsuppgifter:
Som föreståndare ansvarar du för att planera inrättandet av en ny biobankstruktur, hantera den och kontinuerligt uppdatera den med modern teknik för att underlätta bästa provkvalitet tillsammans med nödvändig IT-infrastruktur. Följande arbetsuppgifter och ansvarsområden ingår i arbetsbeskrivningen:
 • samordning av den tekniska installationen av biobanksinfrastrukturen
 • hjälpa till att utforma strukturen för biobanken i nära samarbete med övriga i ledningsgruppen
 • bidra till utveckling och underhåll av Standard Operating Procedures (SOPs), protokoll, tekniska protokoll, riktlinjer och flödesscheman
 • ansvara för upphandling av erforderliga enheter och kontakt med relevanta leverantörer
 • identifiera och utvärdera lämpliga IT-lösningar för biobanken i nära samarbete med ledningsgruppen
 • datahantering av genetiska data och andra typer av omics-data
 • övervaka, spåra och utveckla logistik för hantering av kliniska prover i nära samarbete med ledningsgruppen
 • ansvara för materialkvalitetssäkring och revisioner avseende provtillgång och arkivering
 • ansvara för leverans av prover på begäran av forskare
 • undersöka, rapportera och dokumentera avvikelser i den dagliga verksamheten
 • koordinera och säkerställa sekretessen för data och prover, samt ansvara för underhåll av datasäkerhet
 • utbilda och vägleda forskningssjuksköterskor i provhantering, lagring och ansvar för att säkerställa högsta provkvalitet

Kvalifikationskrav:
Du har en relevant examen i biomedicinsk vetenskap och expertis i bearbetning av mänskligt material för storskaliga molekylära analyser. Du har även erfarenhet av genetiska analyser och datahantering samt doktorsexamen i biologi, biokemi och/eller relaterad biovetenskap. Rollen ställer krav på att du är bekant med alla reglerings- och styrprocesser i samband med insamling, lagring, hämtning och analys av mänskliga prover inom forskning. Erfarenhet av att arbeta med DNA-prover, arbete med stora kohorter och databearbetning (data management) i programvaror såsom R, Stata, SAS eller Plink/genanalyser är också ett krav för anställning. Vi ser det som en självklarhet att du har goda datorkunskaper, är noggrann och att du har en mycket god organisationsförmåga.
Utöver detta behärskar du engelska flytande i både tal och skrift. Det är dessutom nödvändigt att du kan kommunicera effektivt och interagera på ett professionellt sätt med ledarskap, ledning, kollegor, kliniska forskare, tillsynsmyndigheter och andra intressenter. För att lyckas som föreståndare behöver du ha en väldigt god analytisk förmåga och ha god kompetens inom problemlösning. Du har även mycket goda kunskaper inom projektledning och du kan prioritera arbetet effektivt. Mycket god samarbetsförmåga och förmåga att ta egna initiativ är även det förutsättningar för anställning.
Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av att arbeta med flera olika typer av prover såsom DNA, avföring, blod/plasma och urin är meriterande.
Lön: Individuell lönesättning.
Tillträde: 2022-01-07 eller enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.
Anställningens omfattning: 100 %.
Upplysningar om anställningen lämnas av: HR-generalist Higran Saghir higran.saghir@surgsci.uu.se och personalsamordnare Karin Johansson karin.johansson@surgsci.uu.se.
Välkommen med din ansökan senast den 30 september 2021, UFV-PA 2021/3382.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Placering: Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Epihubben
Anställningsform: Heltid , Tillsvidareanställning
Lön: Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100%
Ort: Uppsala
Län: Uppsala län
Land: Sverige
Facklig företrädare: Seko Universitetsklubben seko@uadm.uu.se
ST/TCO tco@fackorg.uu.se
Saco-rådet saco@uadm.uu.se
Referensnummer: UFV-PA 2021/3382
Sista dag för ansökan: 2021-09-30 Logga in och sök jobbet

Remember to mention that you found this position on ORU CareerGate