Stockholm University

Multiple industries

7,712 followers

Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap (tidsbegränsad anställning) at Stockholm University


vid Institutionen för mediestudier. Sista ansökningsdag: 2021-10-20.
Institutionen för mediestudier är en av de större institutionerna inom Humanistiska fakulteten med drygt 90 anställda och ca 850 helårsstudenter per läsår. Institutionen har fyra grund- och forskarutbildningsämnen: filmvetenskap, journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap samt modevetenskap. Dessa är fördelade på tre enheter, film; journalistik, medier och kommunikation (JMK); samt mode. För ytterligare information om forskningsinriktningar och utbildning se www.ims.su.se.
Ämne/ämnesbeskrivning
Vid JMK finns en lång tradition av kritiska forskningsperspektiv på mediernas roller i samhällsomvandlingen och mediernas betydelse för makt, demokrati, politik och kultur. Verksamma forskare vid institutionen representerar både humanistiska och samhällsvetenskapliga traditioner och metoder, vilket innebär att forskningsmiljön vid JMK karakteriseras av tvärvetenskaplighet. Komparativa mediestudier – över tid, mellan olika medier och mellan olika kulturer – utgör ett särskilt kännetecken för forskningen. Den aktuella forskningen i journalistik samt medie- och kommunikationsvetenskap kan delas in i tre profilområden: 1) medierad kommunikation, politik och samhälle; 2) globala mediestudier; 3) teknologi och kultur.
Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning på grundnivå, framför allt delkursansvar på kurserna Populärkulturella världar samt Medier i kultur och samhälle. Handledning och examination av examensarbeten ingår också i anställningen.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller har motsvarande examen och kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet.
Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning på grund- och avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.
Goda kunskaper i svenska eller annat nordiskt språk, såväl i tal som i skrift, är ett krav då grundutbildningen sker på svenska.
Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Bedömningsgrunder
Särskilt meriterande är dokumenterad erfarenhet av undervisning om kulturteoretiska och populärkulturella perspektiv på medier, samt undervisning om metoder för kvalitativ textanalys och etnografiska metoder.
Högskolepedagogisk utbildning
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
Anställningsvillkor
Anställningen avser en tidsbegränsad anställning med början den 17 januari 2022 till och med den 17 juli 2022, med eventuell möjlighet till förlängning. Anställningen omfattar 70 % av heltid.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Anja Hirdman tfn 08-16 31 94, anja.hirdman@ims.su.se.
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till studierektor Mattias Ekman, mattias.ekman@ims.su.se.
Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).
Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Välkommen med din ansökan!

Remember to mention that you found this position on ORU CareerGate