Stockholm University

Multiple industries

7,712 followers

Handläggare (vikariat) at Stockholm University


vid Områdeskansliet för humanvetenskap. Sista ansökningsdag: 2021-10-18
Den utlysta anställningen är vid Områdeskansliet för humanvetenskap. Områdeskansliet består av tre fakultetskanslier och två ytterligare sektioner och utgör en enhet inom Stockholms universitets centrala förvaltning. Att verka inom förvaltningen vid Stockholms universitet innebär ett kvalificerat och ansvarsfyllt arbete på övergripande nivå med dagens och morgondagens utbildning.
Arbetsplatsen är förlagd till campus Frescati mitt i Kungliga nationalstadsparken i en dynamisk miljö bland studenter, lärare och forskare. Kansliet arbetar dels mot områdets nämnd och dels mot fakultetsnämnderna, varifrån merparten av det löpande verksamhetsuppdraget kommer.
Områdeskansliet verkställer och implementerar beslut fattade på olika nivåer samt har en strategisk roll i att förmedla nyheter till institutioner och finna förhållningssätt och arbetsformer då reformer ska genomföras. Kansliet ansvarar också för ekonomisk och annan verksamhetsplanering, uppföljning av verksamheten samt svarar för en omfattande rekrytering av lärarpersonal.
Arbetsuppgifter
Arbetet är både utmanande och omväxlande. Områdeskansliet handläggs många olika typer av ärenden, och du kommer att komma i kontakt med en rad olika arbetsuppgifter relaterade till främst lärarrekrytering men även utbildning. Som handläggare driver du processerna framåt, ser till att de hanteras på ett rättssäkert sätt och föredrar ärendena för beslutande organ.
Kvalifikationer
Vi söker dig med lämplig högskoleutbildning, lägst kandidatexamen, och erfarenhet av kvalificerad handläggning inom myndighet, gärna inom högskoleväsendet. Du har mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska. Arbetet ställer stora krav på kommunikativ förmåga såväl muntligt som skriftligt, god analytisk förmåga, samarbetsförmåga, servicekänsla, effektivitet, självständighet och kreativitet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Anställningen är ett vikariat om ca 6 månader eller längre. Tillträde enligt överenskommelse. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla.
Kontakt
För ytterligare information om anställningen, kontakta fakultetskanslichef Karin Hansson, e-post: karin.hansson@su.se.
Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).
Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Välkommen med din ansökan!

Remember to mention that you found this position on ORU CareerGate