Stockholm University

Multiple industries

7,712 followers

Controller at Stockholm University


vid Områdeskansliet för humanvetenskap, Samhällsvetenskapliga fakulteten. Sista ansökningsdag: 2021-10-12.
Stockholms universitet präglas av öppenhet och en nyskapande, gränsöverskridande verksamhet. Rankat som ett av världens 100 främsta lärosäten är Stockholms universitet ledande inom forskning och utbildning inom humanvetenskap och naturvetenskap. Universitetet har mer än 5 500 medarbetare och drygt 27 000 helårsstudenter som verkar i en unik miljö i nationalstadsparken.
Brinner du för ekonomifrågor? Vi söker nu en erfaren och engagerad controller till områdeskansliet för humanvetenskap, med placering vid Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet.
Arbetsuppgifter
Som controller hos oss arbetar du såväl strategiskt som operativt med ekonomifrågor inom områdesnämndens och Samhällsvetenskapliga fakultetens verksamhetsområde. Du arbetar i nära dialog med områdes- och fakultetsledning samt utgör ett aktivt stöd till ledningen och institutionernas prefekter och ekonomer. Du har även en samordnande roll för kunskapsutbyte inom Samhällsvetenskapliga fakulteten inom ekonomiområdet.
Arbetet innebär många kontakter, främst med företrädare för fakulteten och dess institutioner, men också med andra medarbetare på områdeskansliet och andra förvaltningsavdelningar.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:
  • budgetberedning
  • planering av anslagsfördelning
  • verksamhetsuppföljning
  • upprättande av prognoser
  • analys- och utredningsarbete

Kvalifikationer
Krav
  • civilekonomutbildning eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
  • flerårig erfarenhet från controller-/ekonomistyrningsområdet inom statlig sektor
  • goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift

Meriterande
  • självständigt drivit projekt och förändringsarbeten
  • kunskap om myndighetsstyrning och anslagsfördelning inom universitets- och högskolesektorn

Personliga egenskaper
För att trivas hos oss tror vi att du är självständig och tycker om att bidra till verksamhetsutveckling. Du är en person som uppskattar samarbeten och många kontaktytor. Arbetsuppgifterna förutsätter en mycket god analytisk förmåga och ett systematiskt och resultatinriktat arbetssätt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om oss
Vid Stockholms universitet finns två vetenskapsområden, det Naturvetenskapliga och det Humanvetenskapliga. Det Humanvetenskapliga området leds av Områdesnämnden för humanvetenskap och består av humanistisk, juridisk och samhällsvetenskaplig fakultet, som i sin tur leds av fakultetsnämnder. Kopplat till Områdesnämnden för humanvetenskap är Områdeskansliet för humanvetenskap som består av sex sektioner, varav Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet är en.
Kansliet består av 12 medarbetare och får merparten av sina löpande verksamhetsuppdrag av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden och fakultetsledningen. Kansliet ska verkställa och implementera beslut fattade i fakultetsnämnd, områdesnämnd och universitetsstyrelse, men också beslut fattade av riksdag, regering och Universitetskanslersämbetet. Därutöver har kansliet en stöd- och rådgivande funktion gentemot fakultetens institutioner i utbildnings-, ekonomi- och personalfrågor samt gentemot olika av nämnderna tillsatta arbetsgrupper och beredningar.
Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde enligt överenskommelse.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Kontakt
Närmare information om anställningen lämnas av fakultetskanslichef för Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Karin Hansson karin.hansson@su.se, eller stf områdeskanslichef för Humanvetenskapliga områdeskansliet, Catharina Sitte Durling catharina.sitte-durling@su.se
Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).
Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Välkommen med din ansökan!

Remember to mention that you found this position on ORU CareerGate