Student sökes för examensarbete dataoptimering och kapacitetsutnyttjande at Medley Holding AB

Posted 1 week ago

Vi söker någon som vill göra sitt exjobb hos Medley

Medley är ett företag som driver simhallar och gym på entreprenad från kommuner. Vi har nu påbörjat ett arbete att optimera beläggning i våra simhallar och behöver ett system för att följa kapacitet och utnyttjande timme för timme, bassäng för bassäng. Det finns inget system för det här på marknaden.

En bassäng kan delas upp på flera sätt. Vissa bassänger är delbara och andra delas enbart upp med linor. Det innebär att flera olika aktiviteter kan utföras samtidigt, så det här med hur stor maxkapacitet och hur man ska mäta beläggning är komplext.

Det vi önskar är att respektive anläggning ska på ett enkelt sätt kunna mata in data såsom antal besökare per aktivitet och i vilken yta av bassängen de befinner sig. Ytan är med andra ord variabel. Vi tror att en lämplig mätpunkt är en gång per timme och det alla öppettider under veckans alla dagar.

Vi vill kunna mäta maxkapacitet i tal, gärna i totalintäkt om det skulle visa sig möjligt.

Vi önskar också kunna vrida och vända på data för at se om det lönar sig att flytta en aktivitet till en annan tidpunkt av dygnet.

Vi önskar att kunna mäta beläggning per timme, per bassäng vilket innebär att maxdata ska kunna matas in i tabell format.

Vi vill även undersöka möjligheter att göra detta visuellt samt om det skulle var a möjligheter att göra simuleringar.

Självklart kommer ”projektet” att utvecklas och detaljeras i samförstånd mellan kontaktpersonen och uppdragstagaren för att säkerställa en gemensam målbild.

Tillgång till personal i simhallen kommer att finnas för ert förfogande när ni önskar.

Vi tror att det här är ett intressant och även komplext problem att lösa och att det skulle lämpa sig väldigt bra som ett exjobb. Ni kommer att ha mig som er kontaktperson som är ekonom i grunden samt innehar en lång och djup IT bakgrund med optimeringskunskaper.

Ersättning kommer att utgå.

Kontakta mig vid intresse; Camilla Eriksson Affärsutvecklingschef, Medley Holding AB 0720-787 659

Apply now
Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on ORU CareerGate can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.