Multivariable price evolution of financial time series at 2xcellence AB

Posted 1 month ago

Examensarbetet skall innehålla en litteraturstudie av statistiska metoder för estimering av prisvariabler som funktion av flera variabler och en frågeställning är om det går att utnyttja sådana funktionssamband för att predikera pris för köp och sälj signaler med maskininlärning med dataset av finansiell data.

Apply now
Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on ORU CareerGate can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.