CO2 reduktion - Byggeri - Klima og Miljø - Kandidatafhandling forår 2021 at AK Bruun ApS

REDUKTION AF CO2 AFTRYK - BADEVÆRELSESMODULER
Green Box A/S er en spændende vækstvirksomhed, som netop er udnævnt til Børsen Gazelle 2019. Vi har gennem de seneste to år vækstet med henholdsvis 748% og 915% og den meget positive udvikling fortsætter også i 2020. Green Box A/S er Danmarks ledende udbyder af præfabrikerede letvægts badeværelsesmoduler i topkvalitet. Vi har opnået en Sintef-typegodkendelse, som er den højeste tekniske godkendelse i Skandinavien. Det betyder, at vores badeværelsesmoduler kan indgå i svanemærkede byggerier.

Vi oplever en enorm efterspørgsel fra entreprenører – således producerer og leverer vi nu ca. 4000 moduler om året – primært på det danske marked men også i Norden.

Hos Green Box har vi konstant fokus på nytænkning og på at tilpasse os fremtidige udfordringer. Dette er også baggrunden for, at vi nu retter fokus på kortlægning og reduktion af vores CO2 udledning, så vores virksomhed kan være med til at løfte sin del af en stor, fælles, global udfordring.

I den forbindelse arbejder vi nu med modellen Green House Gas Protocol sammen med iClimate Service Center på Aarhus Universitet og AK Bruun ApS. Vi er p.t. i gang med at kortlægge virksomhedens direkte og indirekte CO2-udledning, Scope 1 og 2 – men til foråret skal vi videre med Scope 3 – den værdikædebaserede udledning, hvor vi skal inddrage vores underleverandører. Målet med Scope 3 er:

  • at vi får kortlagt CO2-aftrykket på de materialer, som indgår i vores produktion fra underleverandørerne
  • at vi får udviklet en simuleringsmodel, hvor vi i dialog med vores kunder kan beregne CO2-aftrykket på
    forskellige modeller af vores badeværelsesmoduler
    ved alternative materialevalg.

Her har vi brug for din/jeres hjælp. Vi søger én eller flere dygtige civilingeniørstuderende, som skal skrive kandidatafhandling til foråret, og som kan indgå i dette arbejde sammen med Green Box A/S og AU iClimate Service Center. Vi er meget bevidste om, at opgaven er bred og henvender sig til flere specialeretninger – byggeri, klima, miljø, stål, beton m.m. Selve konkretisering og afgrænsning af afhandlingen drøfter vi i fællesskab, så vi sikrer, at såvel Green Box’ mål som jeres læringsmål tilgodeses. Du/I kommer til at indgå i et særdeles spændende samarbejde med ledelsen hos Green Box, forskere fra AU iClimate Service Center samt Anna Katrine Bruun fra AK Bruun ApS, som faciliterer projektet og sikrer, at vi alle når i mål.

Umiddelbart forud for jeres eksamen ser vi frem til, at du/I præsenterer jeres afhandling og drøfter jeres overvejelser med virksomhedens ledelse.

Vi glæder os til at høre fra dig/jer snarest muligt, og vi indgår en aftale vedr. projektforløbet, så snart vi har fundet den/de rette studerende.

Har du/I spørgsmål? Ring til Anna Katrine Bruun fra AK Bruun ApS 2633-9422.
Geografisk afstand til virksomheden er ikke noget problem, da vi gennemfører en del møder virtuelt.

Så snart projektet er besat, vil alle henvendelser og fremsendte bilag fra studerende blive slettet jf. GDPR.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on ORU CareerGate can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.