Habiliteringen i Region Kronoberg vill ha hjälp med att undersöka en mängd olika ämnen at Region Kronoberg

Vårt sätt att arbeta är unikt på många sätt! Vi ser hela människan och tar hänsyn till hela situationen, inte bara en del. Vi arbetar både självständigt och i team, vi har olika arbetssätt för olika uppdrag och det ger ett nära och inspirerande samarbete med många olika yrkeskategorier.

Förslag på uppsatsämnen:

  • Vårdprogram för patienter med autism/adhd + diabetes (eller annan samsjukdom).
  • Livstidsförändringar vid ADHD. Motivering mentaliseringssvårigheter.
  • Bemötande vid autism.
  • Levnadsvanor och ätstörningar vid ADHD
  • Impulskontroll vid mentaliseringssvårigheter
  • Att få diagnos som vuxen
  • Vad gör funktionsnedsättningen i livet, arbetsmarknad, social etc.
  • Vikten av habilitering

Vi vänder oss till studenter på grund- eller avancerad nivå inom utbildningarna för t ex sjuksköterskor, psykologer, arbetsterapeuter, socionomer.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on ORU CareerGate can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.