Sök till projektgruppen för Campusmässan 2018!

Att vara en del av projektgruppen är både otroligt lärorikt och roligt. Du får chansen att pröva dina teoretiska kunskaper på riktigt!

12

april

CAMPUSMÄSSAN presenterar

16:00 till 7. maj 23:59   CEST

Sök till projektgruppen för Campusmässan 2018!

Eventet har utlöpt

Om Sök till projektgruppen för Campusmässan 2018!

Örebro universitet söker en ny projektgrupp till Campusmässan 2018.

Varje år arrangeras Campusmässan som är universitetets största arbetsmarknadsmässa. Campusmässan drivs av studenter för studenter. Hit söker sig ett stort antal arbetsgivare från Örebroregionen men även arbetsgivare från andra delar av vårt avlånga land. Campusmässan fungerar som en naturlig mötesplats för studenter och arbetsgivare där nätverkande och karriär ligger i fokus.

Att vara en del av Campusmässans projektgrupp är både otroligt lärorikt och meriterande för framtiden. Du får chansen att pröva dina teoretiska kunskaper på riktigt. Som en del av projektgruppen får du lära dig att jobba i projekt och att planera, genomföra och utvärdera ditt arbete. Du får möjligheten att utvecklas och ta mycket ansvar både som individ och som en del av projektgruppen. Beroende på din position i projektgruppen får du fördjupade kunskaper inom just ditt ansvarsområde. Följande arbetsområden finns att ansöka till och en beskrivning av respektive område finns längre ned i eventet.

 • Vice projektledare
 • Personalansvarig
 • Företagsansvarig
 • Logistikansvarig
 • Grafisk formgivare
 • Sponsoransvarig
 • Marknadsföringsansvarig
 • Service- och event ansvarig
 • Kommunikationsansvarig

Projektgruppen jobbar med planeringen under perioden september 2017 – februari 2018. Det är ett projektgruppsmöte i veckan och sedan är det eget arbete med det tilldelade området. Det egna arbetet beräknas kräva ungefär 10 h/veckan men närmare mässan i februari kommer det behöva ett större engagemang.

Välkommen med din ansökan i form av CV och ett personligt brev där du motiverar varför just du är rätt person för tjänsten senast söndag 7/5 till giulia.fagerlund@oru.se (max 1 sida). Skriv ”projektgruppen 2018” i ämnesraden och vilken position du söker.

 

Arbetsområden

Vice projektledare

Som en del av projektgruppen kommer du tillsammans med 9 andra studenter och en projektledare från Örebro universitet att skapa Campusmässan 2018. I arbetet ingår det att ta fram en projektplan, event, ansvarsområden m.m. Tillsammans med projektledaren och projektgruppen är du en del av den kreativa processen i att genomföra ett projekt från början till slut. Att följa budget, deadlines och direktiv är några viktiga arbetsuppgifter samtidigt som du kommer få stor frihet när det gäller planering och kreativitet. Du kommer att ansvara för ett eget område i projektgruppen där planering, utförande och utvärdering är ditt ansvar. Samtidigt som du har ditt eget ansvarsområde är det allas arbetsuppgift att fylla alla mässans monterplatser med attraktiva arbetsgivare och att marknadsföra mässan mot universitetets studenter.

Som vice projektledare innebär det att du jobbar tätt tillsammans med universitetets projektledare och är projektgruppens närmaste ledare. Du ansvarar för projektgruppens veckomöten och tillsammans med projektledaren sätter du ramar och planerar dessa. Under veckomöten samt individuella möten stämmer du av att alla projektgruppsmedlemmars olika processer är synkade med varandra och med projektplanen. Rollen som vice projektledare innebär ansvar för projektgruppens interna arbetsmiljö och relationer till varandra. Du är spindeln i näten och det är viktigt att du har insyn i allas ansvarsområden för att kunna stötta och leda projektgruppen i rätt riktning. Du samordnar projektgruppens arbete och stödjer projektgruppsmedlemmarna i deras arbete och ser till att de utvecklas med sina uppgifter. Detta gör att du följer varje projektgruppsmedlems utveckling under projekttiden. Tillsammans med personalansvarig för Campusmässan är du med i rekryteringen av gruppledare.

 • Som vice projektledare är det meriterande om du tidigare år har engagerat dig i Campusmässan eller om du tidigare haft ett ledarskapsorienterat uppdrag.
 • Du är flexibel och en problemlösare.
 • Du är intresserad av ledarskap, har ett coachande förhållningssätt och har en vilja att utvecklas i din roll som ledare.
 • Du är ansvarstagande samtidigt som du har lätt för att delegera arbetet i en grupp.

Som en del av projektgruppen beräknas du lägga ca 10 timmar i veckan på arbetet och veckorna innan själva mässan kan det bli fler, allt.  Ditt arbete är arvoderat och du kommer att få profilkläder och coachning i ditt arbete genom hela processen. Efter projektets slut kommer du att erhålla ett intyg med utlåtande och arbetsbeskrivning.

 

Personalansvarig

Som en del av projektgruppen kommer du tillsammans med 9 andra studenter och en projektledare från Örebro universitet att skapa Campusmässan 2018. I arbetet ingår det att ta fram en projektplan, event, ansvarsområden m.m. Tillsammans med projektledaren och projektgruppen är du en del av den kreativa processen i att genomföra ett projekt från början till slut. Att följa budget, deadlines och direktiv är några viktiga arbetsuppgifter samtidigt som du kommer få stor frihet när det gäller planering och kreativitet. Du kommer att ansvara för ett eget område i projektgruppen där planering, budget, utförande och utvärdering är ditt ansvar. Samtidigt som du har ditt eget ansvarsområde är det allas arbetsuppgift att fylla alla mässans monterplatser med attraktiva arbetsgivare och att marknadsföra mässan mot universitetets studenter.

Personalansvariges uppgifter är att tillgodose behov hos projektgruppen och är ansvarig för gruppens samarbetsförmåga och arbetsmiljö. Du har också huvudansvar för kartlägga behovet av mässarbetare och att rekrytera dessa. Du organiserar och schemalägger mässarbetarnas arbete. Personalansvarige skapar stöddokument och planerar stormöten inför mässdagarna där du redogör vad som krävs av mässarbetarna och peppar dem inför mässdagarna. Du bidrar med att förmedla Campusmässans förhållningssätt och en god stämning.

 

Om så önskas av individer i projektgruppen ska du hjälpa dessa att rekrytera undergrupper till deras ansvarsområden. Du skapar även rekryteringsprofiler och rekryterar gruppledare under hösten.  

 • Som Personalansvarig är du utåtriktad och har lätt att tala inför andra.
 • Du är bra på att läsa av personer och ta in intryck.
 • Du är organiserad och gillar att ha ordning och reda.
 • Att ta ansvar och att vara pedagogisk är viktigt för dig

 

Som en del av projektgruppen beräknas du lägga ca 10 timmar i veckan på arbetet och veckorna innan själva mässan kan det bli fler. Ditt arbete är delvis arvoderat och du kommer att få profilkläder och coachning i ditt arbete genom hela processen. Efter projektets slut kommer du att erhålla ett intyg med utlåtande och arbetsbeskrivning.

 

Företagsansvarig

Som en del av projektgruppen kommer du tillsammans med 9 andra studenter och en projektledare från Örebro universitet att skapa Campusmässan 2018. I arbetet ingår det att ta fram en projektplan, event, ansvarsområden m.m. Tillsammans med projektledaren och projektgruppen är du en del av den kreativa processen i att genomföra ett projekt från början till slut. Att följa budget, deadlines och direktiv är några viktiga arbetsuppgifter samtidigt som du kommer få stor frihet när det gäller planering och kreativitet. Du kommer att ansvara för ett eget område i projektgruppen där planering, budget, utförande och utvärdering är ditt ansvar. Samtidigt som du har ditt eget ansvarsområde är det allas arbetsuppgift att fylla alla mässans monterplatser med attraktiva arbetsgivare och att marknadsföra mässan mot universitetets studenter.

Som företagsansvarig har du en viktig roll när det gäller att sälja in Campusmässan till nya arbetsgivare. Du har tillsammans med projektledaren det största ansvaret för företagskontakter och för att fylla platserna på mässan. Den mesta kontakten sker på telefon eller mail och det är du som ansvarar för den uppsökande kontakten. Du har även utrymme för att ta fram en marknadsföringsplan riktad mot arbetsgivare.

Tillsammans med projektgruppen tar ni fram nya potentiella namn som kan vara av intresse för studenter.  Du ansvarar även för kontaktsamtalen och därmed att informera alla arbetsgivare som har tillgång till dessa.

Företagsansvarige är närmsta ledare för gruppledare över företagsvärdar och gruppledaren över kontaktsamtal. I ditt ledarskap innebär det att du kommunicerar vidare nyttig information till gruppledarna och är med och underlättar där det behövs. Du coachar och styr dessa gruppledares arbete i projektet.

 

Företagsansvarige ser till att alla arbetsgivare har kännedom om kontaktsamtalen samt hela processen från det att en arbetsgivare lägger upp sina kontaktsamtal tills det att de träffat studenter på mässdagen. Det innebär att du ansvarar för logistiken kring kontaktsamtal och schemalägger. Du marknadsför möjligheten till kontaktsamtal, informerar och sköter kontakten med såväl företag och studenter som är valda till kontaktsamtal.  

 • Som företagsansvarig är du serviceinriktad, lyhörd och drivande i dina kontakter.
 • Du ser sälj som en utmaning och gillar att sträva efter utsatta mål.
 • Engagemang och glädje är två av dina egenskaper

Som en del av projektgruppen beräknas du lägga ca 10 timmar i veckan på arbetet och veckorna innan själva mässan kan det bli fler. Ditt arbete är delvis arvoderat och du kommer att få profilkläder och coachning i ditt arbete genom hela processen. Efter projektets slut kommer du att erhålla ett intyg med utlåtande och arbetsbeskrivning.

 

Logistikansvarig

Som en del av projektgruppen kommer du tillsammans med 9 andra studenter och en projektledare från Örebro universitet att skapa Campusmässan 2018. I arbetet ingår det att ta fram en projektplan, event, ansvarsområden m.m. Tillsammans med projektledaren och projektgruppen är du en del av den kreativa processen i att genomföra ett projekt från början till slut. Att följa budget, deadlines och direktiv är några viktiga arbetsuppgifter samtidigt som du kommer få stor frihet när det gäller planering och kreativitet. Du kommer att ansvara för ett eget område i projektgruppen där planering, budget, utförande och utvärdering är ditt ansvar. Samtidigt som du har ditt eget ansvarsområde är det allas arbetsuppgift att fylla alla mässans monterplatser med attraktiva arbetsgivare och att marknadsföra mässan mot universitetets studenter.

Som logistikansvarig är du den person som vill ta lite mer ansvar och strukturerar upp projektgruppen och mässarbetarna. Du ansvarar för att event, förarbete och att mässdagarna flyter på så bra som möjligt. Du utöver arbetet med projektgruppen arbetar du nära med projektledaren och universitetets anställda. Tillsammans med projektledaren ansvarar du för att rita ut årets mässkarta, monterplatser och diverse aktivitetsrum. Du gör scheman och logistikkartor när det är nödvändigt samt har regelbundna avstämningsmöten med universitetets arbetsgrupp. I början av arbetet jobbar du även mycket tillsammans med företagsansvarig för att fylla monterplatserna med nya utställare.

 • Som logistikansvarig är du strukturerad.
 • Du tycker att ordning och reda är ett måste.
 • Du är bekväm med att ta mycket ansvar och att delegera uppgifter.
 • Det är meriterande om du har grundläggande kunskaper i Excel.

Som en del av projektgruppen beräknas du lägga ca 10 timmar i veckan på arbetet och veckorna innan själva mässan kan det bli fler. Ditt arbete är delvis arvoderat och du kommer att få profilkläder och coachning i ditt arbete genom hela processen. Efter projektets slut kommer du att erhålla ett intyg med utlåtande och arbetsbeskrivning.

 

Grafisk formgivare

Som en del av projektgruppen kommer du tillsammans med 9 andra studenter och en projektledare från Örebro universitet att skapa Campusmässan 2018. I arbetet ingår det att ta fram en projektplan, event, ansvarsområden m.m. Tillsammans med projektledaren och projektgruppen är du en del av den kreativa processen i att genomföra ett projekt från början till slut. Att följa budget, deadlines och direktiv är några viktiga arbetsuppgifter samtidigt som du kommer få stor frihet när det gäller planering och kreativitet. Du kommer att ansvara för ett eget område i projektgruppen där planering, budget, utförande och utvärdering är ditt ansvar. Samtidigt som du har ditt eget ansvarsområde är det allas arbetsuppgift att fylla alla mässans monterplatser med attraktiva arbetsgivare och att marknadsföra mässan mot universitetets studenter.

Denna position är ny för projektgruppen 2018. Som grafisk formgivare fungerar du som ett stöd för projektgruppen. Du tar fram kreativa idéer och utformar Campusmässans grafiska profil. Du ansvarar för att designen på allt material följer en röd tråd och att det speglar det mässan är till för. Du tar fram marknadsföringsmaterial och ansvarar för formgivning på tryckmaterial i enlighet med den grafiska profilen. Tillsammans med projektgruppens kommunikatör och marknadsföringsansvarig tar du fram årets mässguide och ansvarar för guidens grafiska del.

 • Som grafisk formgivare är du kreativ och nytänkande.
 • Du har grundläggande kunskaper i InDesign, Photoshop och Illustrator och vill utveckla dina kunskaper inom dessa program.
 • Du jobbar bra självständigt men är även bra på att lyssna in din omgivning och ta in förväntningar och önskemål.

Som en del av projektgruppen beräknas du lägga ca 10 timmar i veckan på arbetet och veckorna innan själva mässan kan det bli fler. Ditt arbete är delvis arvoderat och du kommer att få profilkläder och coachning i ditt arbete genom hela processen. Efter projektets slut kommer du att erhålla ett intyg med utlåtande och arbetsbeskrivning.

 

Sponsoransvarig

Som en del av projektgruppen kommer du tillsammans med 9 andra studenter och en projektledare från Örebro universitet att skapa Campusmässan 2018. I arbetet ingår det att ta fram en projektplan, event, ansvarsområden m.m. Tillsammans med projektledaren och projektgruppen är du en del av den kreativa processen i att genomföra ett projekt från början till slut. Att följa budget, deadlines och direktiv är några viktiga arbetsuppgifter samtidigt som du kommer få stor frihet när det gäller planering och kreativitet. Du kommer att ansvara för ett eget område i projektgruppen där planering, budget, utförande och utvärdering är ditt ansvar. Samtidigt som du har ditt eget ansvarsområde är det allas arbetsuppgift att fylla alla mässans monterplatser med attraktiva arbetsgivare och att marknadsföra mässan mot universitetets studenter.

Som sponsoransvarig jobbar ni två stycken tillsammans. Ditt jobb är att ge Campusmässan ett mervärde för studenterna och införa lite ”lyx” på mässområdet. Mycket av din tid läggs på att strategiskt kartlägga behovet av vilken sponsring som behövs samt att skanna av marknaden. Din kommunikation med företag kommer att ske genom mail och per telefon men du kommer också att behöva hålla i personliga möten. Tillsammans med den andra sponsoransvarige kommer ni att ha mycket eget ansvar och det finns få gränser på vad ni skulle kunna åstadkomma.

 • Som sponsoransvarig har du lätt för att se möjligheter.
 • Du är driven och är inte den som ger upp för att du stöter på lite motstånd.
 • Du är initiativtagande och trivs med mycket eget ansvar.
 • Du är strukturerad och en ”doer”. Någon som tar tag i saker och ser till att de händer.

Sponsoransvarigas huvuduppgifter är att hitta och etablera nya samarbeten med företag, men även att underhålla Campusmässans redan etablerade kontakter. Sponsoransvariga har till uppgift att skapa ett mervärde för båda parter, samarbetspartner och Campusmässan, genom ett gott samarbete.  Jakten på sponsorer är genomgående under hela projektet då ni tidigt skapar en kontakt med potentiella sponsorer inför Campusmässans förevent samt mässdagar.

Som en del av projektgruppen beräknas du lägga ca 10 timmar i veckan på arbetet och veckorna innan själva mässan kan det bli fler.  Ditt arbete är delvis arvoderat och du kommer att få profilkläder och coachning i ditt arbete genom hela processen. Efter projektets slut kommer du att erhålla ett intyg med utlåtande och arbetsbeskrivning.

 

Marknadsföringsansvarig

Som en del av projektgruppen kommer du tillsammans med 9 andra studenter och en projektledare från Örebro universitet att skapa Campusmässan 2018. I arbetet ingår det att ta fram en projektplan, event, ansvarsområden m.m. Tillsammans med projektledaren och projektgruppen är du en del av den kreativa processen i att genomföra ett projekt från början till slut. Att följa budget, deadlines och direktiv är några viktiga arbetsuppgifter samtidigt som du kommer få stor frihet när det gäller planering och kreativitet. Du kommer att ansvara för ett eget område i projektgruppen där planering, budget, utförande och utvärdering är ditt ansvar. Samtidigt som du har ditt eget ansvarsområde är det allas arbetsuppgift att fylla alla mässans monterplatser med attraktiva arbetsgivare och att marknadsföra mässan mot universitetets studenter.

Posten som marknadsföringsansvarig innebär att du har högsta ansvar för marknadsföringen mot studenter och du har även ansvar över Campusmässans kontakt med kårsektionerna vid Örebro universitet. Du har hand om det strategiska marknadsföringsarbetet. Du ska kartlägga hur vi når vår målgrupp genom att ta fram en marknadsföringsplan som beskriver vilka aktiviteter vi ska ha och ändamålen med aktiviteterna. Projektgruppen hjälper dig att bolla idéer till marknadsföringseventen men det är du som i slutändan plockar de som är relevanta för hur vi ska nå studenterna vid Örebro universitet. Du kan även välja att jobba tillsammans med en ”undergrupp” för att ta fram kreativa sätt att marknadsföra Campusmässan på. Hur marknadsföringen 2017 ska se ut bestämmer ni helt själva, allt från att planera större kampanjer till mindre event. Tillsammans med projektgruppens kommunikatör och grafiske formgivare är du med och utformar årets mässguide.

Du får en egen kostnadsbudget att planera för och använda på ett inspirerande och motiverande sätt för att marknadsföra Campusmässan.

 • Som marknadsföringsansvarig är du kreativ och nytänkande.
 • Du har en grundförståelse för marknadsföring och är öppen för olika tekniker.
 • Du är utåtriktad och sprider god energi.
 • Du tycker om att ta mycket ansvar och att ha många studenter omkring dig.

 

Som en del av projektgruppen beräknas du lägga ca 10 timmar i veckan på arbetet och veckorna innan själva mässan kan det bli fler. Ditt arbete är delvis arvoderat och du kommer att få profilkläder och coachning i ditt arbete genom hela processen. Efter projektets slut kommer du att erhålla ett intyg med utlåtande och arbetsbeskrivning.

 

Service- och eventansvarig

Som en del av projektgruppen kommer du tillsammans med 9 andra studenter och en projektledare från Örebro universitet att skapa Campusmässan 2018. I arbetet ingår det att ta fram en projektplan, event, ansvarsområden m.m. Tillsammans med projektledaren och projektgruppen är du en del av den kreativa processen i att genomföra ett projekt från början till slut. Att följa budget, deadlines och direktiv är några viktiga arbetsuppgifter samtidigt som du kommer få stor frihet när det gäller planering och kreativitet. Du kommer att ansvara för ett eget område i projektgruppen där planering, budget, utförande och utvärdering är ditt ansvar. Samtidigt som du har ditt eget ansvarsområde är det allas arbetsuppgift att fylla alla mässans monterplatser med attraktiva arbetsgivare och att marknadsföra mässan mot universitetets studenter.

Som serviceansvarig innebär en hel del eventplanering. Du ansvarar för mässarbetarnas Kickoff, för mässdagens service till olika de olika mat- och loungesalarna samt ligger det på ditt bord att arrangera mässans efteraktivitet så som mingel och bankett. Du har yttersta ansvaret för dessa event men välkomnar önskemål och feedback från resterande del av projektgruppen. Du coachar och leder gruppledarna för service och du har huvudansvaret över att tillse dem med arbetsuppgifter inför mässan och ser till att de kommunicerar information vidare till mässarbetarna inför och under mässdagarna.

Du kommer att jobba utefter en egen given budget för att planera och genomföra dina event.

 • Som serviceansvarig är du serviceinriktad och har lätt för att ta kontakt med nya människor.
 • Du är strukturerad och du kan ha många bollar i luften samtidigt.
 • Du är kreativ och ser lösningar när andra ser problem.

Som en del av projektgruppen beräknas du lägga ca 10 timmar i veckan på arbetet och veckorna innan själva mässan kan det bli fler.  Ditt arbete är delvis arvoderat och du kommer att få profilkläder och coachning i ditt arbete genom hela processen. Efter projektets slut kommer du att erhålla ett intyg med utlåtande och arbetsbeskrivning.

 

Kommunikationsansvarig

Som en del av projektgruppen kommer du tillsammans med 9 andra studenter och en projektledare från Örebro universitet att skapa Campusmässan 2018. I arbetet ingår det att ta fram en projektplan, event, ansvarsområden m.m. Tillsammans med projektledaren och projektgruppen är du en del av den kreativa processen i att genomföra ett projekt från början till slut. Att följa budget, deadlines och direktiv är några viktiga arbetsuppgifter samtidigt som du kommer få stor frihet när det gäller planering och kreativitet. Du kommer att ansvara för ett eget område i projektgruppen där planering, budget, utförande och utvärdering är ditt ansvar. Samtidigt som du har ditt eget ansvarsområde är det allas arbetsuppgift att fylla alla mässans monterplatser med attraktiva arbetsgivare och att marknadsföra mässan mot universitetets studenter.

Som kommunikatör innebär ditt arbete att strategiskt stödja projektgruppen i kommunikationsfrågor. Du ansvar för kommunikationen på våra sociala medier så som Facebook och Instagram. Du skriver tidningsartiklar och diverse texter till reklammaterial och liknande. Tillsammans med projektgruppens grafiske formgivare och marknadsföringsansvarig ansvarar du för att skapa och forma årets mässguide. Tillsammans med marknadsföringsansvarig är du även med och planerar olika kampanjer och material till event.

 • Som kommunikatör är du lyhörd och framåtsträvande.
 • Du tycker om att skriva texter.
 • Du är påhittig och kreativ i hela arbetsprocessen
 • Att ta eget ansvar och att jobba strukturerat är viktigt för dig.

Som kommunikatör fungerar du som ett verktyg mellan Campusmässans värdegrund och tema, och kommunikationen utåt. Du förmedlar du bilden genom Campusmässans olika kanaler. Du är ett bollplank som är lyhörd för behov, tankar och idéer från projektgruppen och från marknadsföringsansvarige, och omvandlar dessa i enlighet med Campusmässans värdegrund och erbjudande till kommunikation med omvärlden.

Du utför en strategisk kommunikationsplan och rannsakar potentiella kanaler och gör en plan för hur dessa skall användas. Kommunikatören har huvudansvaret för sociala medier och utformningen av våra kanaler preciserar ni i er kommunikationsplan. Vid pressmedia utformar ni i samråd med Kommunikationsavdelningen vid Örebro universitet ett pressmeddelande. Ni utformar då vårt varumärke mot media.

I din roll ingår det att producera text i marknadsföringsmaterialet och även producera kommunikativt material i exempelvis affischer och flyers. Du har även delansvar i mässguide samt delansvar i kampanjer och event.  

Som en del av projektgruppen beräknas du lägga ca 10 timmar i veckan på arbetet och veckorna innan själva mässan kan det bli fler.  Ditt arbete är delvis arvoderat och du kommer att få profilkläder och coachning i ditt arbete genom hela processen. Efter projektets slut kommer du att erhålla ett intyg med utlåtande och arbetsbeskrivning.

Eventet har utlöpt

Plats

Örebro universitet, Fakultetsgatan 1, Örebro, Sverige