Københavns Universitet

Flera branscher

14 550 följare

Establishing hairy roots of yew to produce taxol hos Københavns Universitet

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i ORU CareerGate är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.