Lund University

Flera branscher

14 851 följare

Collection and Weighting of Episodes in distributed, parallelized Reinforcement Learning hos Lund University

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i ORU CareerGate är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.