Examensarbete inom webbteknik och säkerhet med drupal hos CGI

Utlöper om 7 dagar

Välkommen att göra ditt exjobb på CGI

CGI ser att ett examensarbete tillsammans med oss skall vara en lärande aktivitet där de som genomför arbetet lär sig hur man jobbar med teknik hos en IT-arbetsgivare i praktiken men också att det skall vara en viktig lärande process för de som gör arbetet. CGI kommer därför under hela exjobbet bistå med en mentor till de som utför arbetet och vi ser därför gärna att ni genomför arbetet i största utsträckning i CGIs lokaler.

CGI finns på Olaigatan 15 på Järntorget vid slottet i centrala Örebro.

Det här uppdraget utförs bäst av 2 personer men kan också hanteras av 1 person med lite justerad omfattning.

Bakgrund

CGI erbjuder våra kunder en e-tjänsteplattform som är basen för våra kunders digitalisering. Kunderna hanterar sina inkomna ärenden i sina egna system men integrerar till vår e-tjänsteplattform för att hantera den digitala dialogen med användarna. Nu önskar fler av våra kunder att CGI erbjuder en helhetslösning och vi behöver därför kunna erbjuda dem en samling webbsidor som kan presentera deras elektroniska ärendehantering för inloggade användare på ett smakligt sätt.

Med den bakgrunden vill CGI se om det finns en möjlighet med Drupal som utgångspunkt att implementera en enklare säker webbfrontend med funktionalitet för ”mina sidor” som stödjer multitenant.

Multi-tenant beskriver system som stödjer flera organisationer i samma instans av applikationen.

Uppdrag

Uppdraget går ut på att ta fram ett förslag på en implementering av ett enkelt ärendesystem i Drupal som erbjuder multi-tenant stöd. 

I uppdraget ingår att:

 • Beskriva de olika möjligheter som finns för en multi-tenant lösning med Drupal, samt beskriva deras fördelar respektive nackdelar.
 • Ta fram ett förslag på en arkitektur för en multi-tenant lösning i Drupal.
 • Ta fram en implementation som visar en multi-tenant lösning i Drupal med stöd för minst två organisationer.
 • Visa på hur olika autentiseringsläsningar kan användas i en multi-tenant lösning.
 • Analysera om det finns ett bättre alternativ än Drupal för en multi-tenant lösning.

System kan implementera:

 • Integration till bakomliggande e-tjänsteplattform för att på ett säkert sätt lämna och hämta information som skall visas för en inloggad användare.
 • En enkel ärendeprocess, exempelvis, Godkänna eller Neka ett ärende.

System måste kunna hantera:

 • Multi-tenant lösning, dvs varje organisationen ses som en egen separat enhet
 • Olika mallar per organisation
 • Olika autentiseringsmöjligheter för varje organisation
 • Möjlighet för inloggning direkt från kunden
 • Möjlighet för inloggning från privatpersoner

Avgränsningar:

 • Då CGIs e-tjänsteplattform redan har bakomliggande funktionalitet för hantering av ärendeinformation både för kunden och min sida information ingår inte det i arbetet.

Referenser

Om CGI

73000 medarbetare på hundratals platser i världen visar på CGI:s styrka att skapa värde för sina kunder genom kombinationen av att vara en stark lokal aktör och samtidigt kunna erbjuda global leveranskapacitet. Ända sedan CGI grundades, 1976, har företaget följt en disciplinerad leveransmod​ell som har lett till att bli branschledande när det gäller att leverera projekt i tid och enligt budget. Vår förmåga att leverera kvalitativa tjänster inom business consulting, systemintegration och outsourcing hjälper våra kunder att uppnå tydliga resultat och samtidigt dra nytta av ny teknologi. Vi har under de senaste tio åren haft en genomsnittlig kundnöjdhet på drygt 9 av 10 vilket är ett fint bevis på vårt engagemang för våra kunder.

CGI:s dröm

"Att skapa en miljö där vi trivs med att arbeta tillsammans och, som ägare, bidra till att bygga ett företag som vi kan vara stolta över."

Denna dröm stöds av vår mission, vision och de värden som styr våra gemensamma ambitioner, dagliga beslut och interaktioner.

Tillsammans kallar vi detta CGI konstitution. Den definierar essensen av vilka vi är och är vägledningen till hur vi ska uppfylla förväntningarna hos alla våra intressenter.

Välkommen med er ansökan om att delta i form av ett personligt brev och CV via "Ansök nu" knappen.

Har ni frågor kan ni också kontakta mig per telefon på 0733 98 88 97.

Hälsningar,

Gustav Ruthgård ansvarig för CGIs e-tjänsteplattform.

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i ORU CareerGate är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.