EXJOBB - Safety First- en kartläggning över säkerhetskulturen inom GKN hos GKN Driveline Köping AB

Utlöper om 6 dagar

Safety First- en kartläggning över säkerhetskulturen inom GKN ePowertrain Köping med fokus på BBS (Beteendebaserad säkerhet)

Avdelningsbenämning:

6011 Miljö och Säkerhet

Bakgrund till examensarbetet:

Säkerhet är något som inom GKN har högsta prioritet och stora resurser läggs på att förebygga olyckor. Säkerhet står alltid först på agendan vid möten. Vi arbetar förebyggande genom incidentrapportering, utbildning, riskanalyser, skyddsgranskningar mm. En stor del av vårt förebyggande arbete har syftat till att ”bygga bort” risker. Utmaningen idag ligger i att anställda, av olika anledningar, ändå tar genvägar som medför medvetet/omedvetet risktagande på arbetsplatsen.

Uppdragsbeskrivning:

Hur kan vi förstärka säkra beteenden och eliminera osäkra? Hur påverkar gruppen respektive ledningen säkerhetstänket/ säkerhetskulturen på den egna arbetsplatsen? Hur resoneras det på olika nivåer i organisationen kring säkerhet på arbetet? Återspeglas företagets prioritering Safety First i praktiken, i det dagliga arbetet?

Mål:

Kartläggning över statusen på alla nivåer inom företaget idag och förslag på hur vi går vidare i arbetet med beteendebaserad säkerhet

Utbildning:

Beteendevetenskap inriktning sociologi eller liknande

Meriterande kunskaper:

Kännedom/viss kännedom om gällande arbetsmiljölagstiftning

Beräknad tidsåtgång:

2st personer 15hp/10 veckor

Om GKN

GKN ePowertrain Köping är ett center of exellence för AWD-system (fyrhjulsdrift) på personbilsmarknaden. Det är ett modernt produktionsinriktat verkstadsföretag med toppmodern maskinpark och de anställda förser företagets globala kunder med marknadsledande produkter. Företaget har produktion och produktutveckling i Köping med totalt cirka 1000 personer. Framtidens utmaningar möts med kraft, uppfinningsrikedom och uthållighet.

Kontaktpersoner

Elenor Kuhlin
Environmental Coordinator
+46 221 76 20 68
elenor.kuhlin@gkn.com

Pelle Rosander
HR-Officer
0221-762389
pelle.rosander@gkndriveline.com

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i ORU CareerGate är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.