Rapid pionjär och marknadsledare hos Rapid Granulator AB

Vi behöver hjälp med ett marknadsmaterial som via en historiebeskrivning positionerar Rapid till den pionjär och marknadsledare vi är.

Koka ner essensen från varje utvecklingssteg bolaget har gjort över tid så att detta kan utgöra grunden i en högoktanig företagspresentation.

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i ORU CareerGate är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.